Aktieägarinformation

21 mars 2013

Handla med aktien – Kontakta Alternativa aktiemarknaden
Active Properties A och B aktie handlas på Alternativa aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden.

Klicka här för att se filmen ”Så handlar Du på Alternativa Listan (1,57 min)” där Alternativas VD Carl Johan Högbom berättar om handelsförfarandet.
För en närmare beskrivning av Alternativa aktiemarknadens handelsmodell, klicka här.

För att komma till Alternativas kundregistrering, klicka här.
Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se